Du học Nhật Bản

226x170-1

Lừa đảo tiền làm visa, xuất khẩu lao động hơn 500 triệu đồng

Tuesday, 05/01/2016 GMT+7 - Lượt xem: 862

Lao động xuất khẩu sang nhật bản thi công máy xây dựng, yêu cầu đối với thực tập sinh là. Lao động xuất khẩu sang nhật bản thi công máy xây dựng, yêu cầu đối với thực tập sinh là…

post-1

Lễ hội đặc sắc của mảnh đất phù tang

Tuesday, 05/01/2016 GMT+7 - Lượt xem: 846

Lao động xuất khẩu sang nhật bản thi công máy xây dựng, yêu cầu đối với thực tập sinh là. Lao động xuất khẩu sang nhật bản thi công máy xây dựng, yêu cầu đối với thực tập sinh là…

226x170-1

Lao động XKLĐ mất tích

Tuesday, 05/01/2016 GMT+7 - Lượt xem: 1107

Lao động xuất khẩu sang nhật bản thi công máy xây dựng, yêu cầu đối với thực tập sinh là. Lao động xuất khẩu sang nhật bản thi công máy xây dựng, yêu cầu đối với thực tập sinh là…

226x170-1

Lao động “chui” Việt Nam chiếm tỉ lệ cao ở nước phát triển

Tuesday, 05/01/2016 GMT+7 - Lượt xem: 874

Lao động xuất khẩu sang nhật bản thi công máy xây dựng, yêu cầu đối với thực tập sinh là. Lao động xuất khẩu sang nhật bản thi công máy xây dựng, yêu cầu đối với thực tập sinh là…

226x170-1

Hiroshima và Nagasaki, đau thương vẫn còn sau 70 năm

Tuesday, 05/01/2016 GMT+7 - Lượt xem: 845

Lao động xuất khẩu sang nhật bản thi công máy xây dựng, yêu cầu đối với thực tập sinh là. Lao động xuất khẩu sang nhật bản thi công máy xây dựng, yêu cầu đối với thực tập sinh là…

226x170-1

Gia hạn thời hạn hợp đồng cho thực tập sinh nghành xây dựng tại Nhật Bản

Tuesday, 05/01/2016 GMT+7 - Lượt xem: 2164

Lao động xuất khẩu sang nhật bản thi công máy xây dựng, yêu cầu đối với thực tập sinh là. Lao động xuất khẩu sang nhật bản thi công máy xây dựng, yêu cầu đối với thực tập sinh là…